9 Mart 2021 Salı

Miraç Kandili, Namaz ve Mescid-i Aksâ

   Arapça'da yukarı çıkmak, yükselmek anlamına gelen Miraç kelimesinin anlamı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (sav) yaşadığı en büyük mucizelerden biri olan İsra ve Miraç ile daha değerli olmuştur. Şimdi bu Mübarek Gece hakkında biraz detaylı bilgiler anlatalım.

   Mübarek 3 aylardan biri olan Recep Ayının 27. gecesine Miraç Gecesi denir. Hicretten 540 gün önce bu gece Peygamber Efendimiz (sav) uyurken Cebrail (as) gelip onu, Mekke'deki Mescid-i Harâm'dan alıp Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'ya Burak adındaki binek ile götürmüştür. Buna İsra Olayı denir.

Miraç Gecesi
Miraç Kandili

   Bu arada bazı ek bilgiler verelim, Mescid-i Aksa içinde 4 mescidi bulunduran (Kubbetü's Sahra, Kıble Mescidi (Aksa Camii), Burak Mescidi, Mervan Mescidi) Beyt-i Makdis denilen alanın adıdır. Mescid-i Aksa Kudüs'te olup, 145 dönüm ve etrafı çevrili alandır.


Kıble Mescid
Kıble Mescidi
Selahaddin Eyyubi
Kubbetu's Sahra
3 mescid
Mescid-i Aksa


   Mescid-i Haram; Kâbe ve çevresini içinde bulunduran Cami-i Şerif'tir. Yeryüzünde inşa edilen ilk mescittir.  

Kâbe Çevresi
Mescid-i Haram


   Mescid-i Nebevi; Peygamber Efendimiz'in Medine'ye hicretinden sonra ashabıyla birlikte inşa ettiği Mescid'dir. Peygamber Efendimiz'in kabri ile Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer'in kabirleri de buradadır.

Hz. Ebubekir Hz. Ömer
Mescid-i Nebevi

  Yeryüzü'nde 3 tane Mübarek Mescid vardır. Bunlar şunlardır ;

- Mescid-i Haram ( Mescid-i Şerif, Harem-i Şerif )
- Mescid-i Aksa
- Mescid-i Nebevi

   Harem-i Şerif; İçinde Kâbe, Makam-ı İbrahim ve Zemzem bulunan yerdir. Makam-ı İbrahim Kâbe'nin yanında bulunan, kubbeli bir yapıdır.

   Mescid-i Kıbleteyn ; Hicretten sonra müslümanlar Mescid-i Aksa'ya doğru namazlarını kılıyorlardı. Recep Ayı'nın ortalarında mescidde namaz kıldırırken bir vahiy geldi ''...Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir ! Siz de nerede olursanız olun (namazda), yüzlerinizi o tarafa çevirin! ...'' Bu vahiy geldiğinde namazın ikinci rekatının sonuna gelen Peygamber Efendimiz, derhal yönünü Kâbe'ye çevirdi, Cemaatte saflarıyla beraber Kâbe'ye döndü. Böylece namaz tamamlanmış olup, bu durumun olduğu mescide, iki kıbleli Mescid anlamına gelen, Mescidü'l Kıbleteyn denilmiştir. Bu mescidin yerinde şimdi büyük bir Cami yapılmıştır.

İki kıbleli Mescid
Mescid-i Kıbleteyn


   Önemli bilgileri yazdıktan sonra yazımıza kaldığımız yerden devam edelim. İsra olayından sonra Miraç'ın ikinci aşaması başlamıştır. Bu aşamayla ilgili Allah'u Teala İsra Suresi'nin 1.ayetin de şöyle buyurmuştur: ''Ayetlerimizden bir kısmını ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan alıp, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya seyahat ettiren Allah, her türlü noksandan münezzehtir. Şüphesiz O herşeyi hakkıyla işiten, herşeyi hakkıyla görendir''.

   Bu aşama da Hz. Muhammed (sav), Mescid-i Aksa'da bulunan Kubbetu's Sahra'daki Muallak Taşının üzerinden başlayarak, semânın bütün tabakalarını geçip Miraç'a yükselmiştir. Semanın bütün tabakalarına uğrayan Peygamber Efendimiz, sırasıyla yedi sema tabakaları da bulunan Hz. Adem, Hz. Yahya, Hz. İsa, Hz. Yusuf, Hz. İdris, Hz. Harun, Hz. Musa ve Hz. İbrahim gibi Peygamberlerle görüştü. Bundan sonra Hz. Cebrail ile birlikte Sidretü'l Münteha'ya geldiler. Bundan sonrasına Hz. Cebrail'in gitmesi mümkün değildi. Peygamber Efendimiz bundan sonra Refref adında bir vasıta ile zaman ve mekândan münezzeh olan Cenab-ı Hakk'ın cemaliyle müşerref oldu. Böylece İsra ve Miraç Mucizesi gerçekleşmiş oldu. Miraç Mucizesi'nde Allah C.C. müslümanlara 5 Vakit Namaz'ı Farz kıldı.

Miraç Kandili
Miraç Gecesi

   Farz olan Namazla ilgili bazı önemli konu başlıklarını da yazarsak, bilgilerimizi daha pekiştirmiş oluruz.

5 Vakit Namaz, günlük toplam 40 rekattır

Sabah Namazı: 2 rekat sünnet + 2 rekat farz olmak üzere, toplam 4 rekat
Öğlen Namazı: 4 rekat ilk sünnet + 4 rekat farz + 2 rekat son sünnet olmak üzere, toplam 10 rekattır
İkindi Namazı: 4 rekat sünnet + 4 rekat farz olmak üzere, toplam 8 rekattır
Akşam Namazı: 3 rekat farz + 2 rekat sünnet olmak üzere, toplam 5 rekattır
Yatsı Namazı: 4 rekat ilk sünnet + 4 rekat farz + 2 rekat son sünnet + 3 rekat vitir olmak üzere, toplam 13 rekattır.

Seferilik nasıl başlar, seferilik te namazlar nasıl kılınır:

   Bir kişi sürekli yaşadığı vatanından ayrılıp, ziyaret ve bunun gibi amaçlarla 90 km ve daha uzak bir yerlere giderse, seferilik hükümlerine tâbi olur. Hanefilere göre 15 günden az kalmaya niyet ettiği zaman seferi olur. Seferi zamanlarında 4 rekatlık farz namazları yarı olarak 2 kılınır. Sabah namazı ve akşam namazları, aynı rekat sayıları ile kılınır.

Hangi nedenlerle Sehiv Secdesi yapılır ?

   Sehiv secdesi namazda yanılma, dalgınlık ve unutma gibi durumlar yüzünden yapılan secdedir. Namazda, unutarak bir rüknun geciktirilmesi, tekrarlanması veya öne alınması, bir vacibin terk edilmesi, değiştirilmesi veya geciktirilmesi halinde; noksanlığın giderilmesi için namazın sonunda sehiv secdesi yapılır ve vaciptir. 

Sehiv Secdesi Nasıl Yapılır ?

   Namazın son oturuşunda tahiyyat okunarak sağ tarafa selam verilir ve hiç ara vermeksizin tekbir getirilerek secdeye varılır. Burada 3 kere Sübhâne rabbiye'l â'lâ söylenir. Sonra tekbir getirilerek oturulur, tekrar Allahü ekber denilerek ikinci defa secdeye varılır ve 3 kere  Sübhâne rabbiye'l â'lâ ve Allahü ekber denilerek oturulur. Bu oturuşta, Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme bârik ve Rabbena atina... zikir ve duaları okunarak önce sağa, sonra sola selam verilir. 

Hâcet Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

   Müslüman ihtiyacı olan şeyleri kazanmak için Allah'ın  kendisine öğrettiği sebepleri ve kanunları elinden geldiği kadar yerine getirip, çalışmalı ve sonucunu da Allah'tan beklemelidir. Ahiret ve Dünyaya ait bir dileğin gerçekleşmesi dileği ile Allah rızası için namaz kılması da uygundur, kılınacak bu namaza ''Hacet Namazı'' denir. Bu konuda Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: 

   ''Kişi, ihtiyacı olan bir şeyi Allah'tan veya bir insandan isteyeceği zaman önce güzel abdest alsın, sonra 2 rekat namaz kılsın. Sonra Allah-u Teala'ya sena ve Resûlullah'a salavat getirip şöyle desin: 

Hâcet namazı 4 veya 2 rekat olarak kılınabilir. 12 rekat şeklinde kılınabileceğine dair, rivayetlerde vardır. 

4 rekatlık namazda şu ayetler okunur
1. Rekat : Sübhaneke + Fatiha + 3 Ayetel Kürsi
2. Rekat : Fatiha + İhlas + Felak + Nas
2. Rekat oturuşta: Ettehiyyatü 
3. Rekat : Sübhaneke + Fatiha + İhlas + Felak + Nas
4. Rekat : Fatiha + İhlas+ Felak + Nas
4. Rekat oturuşta : Ettehiyyatü + Salli + Barik + Rabbena duaları okunup, selam verilir

Namazdan sonra Allah-u Teala'ya sena ve Resûlullah'a salavat getirip, şu dua okunmalı

Hacet Duası
Hacet Duası

Duanın Anlamı:
   Hilim ve kerem sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Ulu arşın Rabbi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım ! Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini kazandıracak sebepleri, her çeşit iyiliği elde etmeyi ve her türlü günahtan kurtulmayı senden niyaz ediyorum. Affetmediğin hiçbir günahımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Rızana uygun olan her türlü dileğimi kabul buyur ! 

Hacet duasını okuduktan sonra Allah'tan ihtiyacın giderilmesi için, istekte bulunur.

Not: Boy abdesti alınarak kılınırsa daha iyi olabilir. Genelde yatsı namazından sonra, geceleyin kılınır. Perşembe ve kandil geceleri gibi duaların makbul olduğu tüm gecelerde kılarsak, daha iyi olabilir.

Namazda ve Namaz Dışında Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır ?

   Bu arada Kur'an-ı Kerim okunurken secde âyetlerini okuyan veya dinleyen kimsenin tilavet secdesi yapması vaciptir. Secde âyeti okuyan kişi namazda değilse, ister âyeti okur okumaz, isterse de daha sonra kalkıp secdeyi yapar. Namaz kılan kişi namazda secde ayeti okursa, secde âyetinden sonra 3 ayetten fazla okumayıp, rükuya eğilecekse, tilavet secdesine niyet ederek rükûya gider. Yapmış olduğu bu rüku aynı zamanda tilavet secdesi yerine de geçer. Şayet 3 ayetten daha fazla okuyacaksa, tilavet secdesine niyet ederek doğrudan secdeye gider ve 1 defa secde yaptıktan sonra ayağa kalkıp kaldığı yerden kıraate devam eder. 

   Tilavet secdesini yapacak kişi, ellerini kaldırmadan doğrudan doğruya 'Allahu ekber' diyerek 1 defa secdeye gidip 3 defa 'Sübhane Rabbiye'l âlâ dedikten sonra yine Allahu ekber diyerek secdeden kalkar. Böylece tilavet secdesini tamamlamış olur.

   Ayrıca tilavet secdesi gerektirecek ayetleri dinleyen kişi hemen secde yapamaz ise, 'Semi'nâ ve eta'nâ gufrâneke Rabbena ve ileyke'l masîr' demesi müstehaptır. Yani o anda yapamadığı secdeyi, daha sonra yapar. 

MİRAÇ GECESİNDE NELER YAPMALIYIZ

  Bu Mübarek Gece'ye özel bir ibadet yoktur, ama şunlar yapılırsa iyi olabilir ;
- Gündüz oruç tutmak
- Gecesi Kaza ve Nafile Namaz'lar kılmak
- Kuran'ı Kerim okumak
- Tevbe istiğfarlar yapmak
- Peygamber Efendimize Salât ve Selâm göndermek
- Sadaka vermek
- Bol dua etmek

   Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav) için Mucizenin  olduğu gece olan, Mübarek Mirac Gecesi'nin fazileti hepinizin üzerine olması dileklerimizle...
Kaynaklar; wwwdiyanetgovtr, wwwhuzursayfasicom, wwwislamveihsancom

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder