Namaz etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Namaz etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

5 Ocak 2024 Cuma

Namaz ve Fizik Tedavi

   Yaptığımız işten, oturma şeklimizden, işimizin yorgunluğundan dolayı bazen vücudumuzun farklı yerleri ağrıyıp hastalanabiliyoruz. Böyle olunca kimimiz bel ağrısından, kimimiz boyun ağrısından, kimimiz omuz ağrısından, kimimiz ise diz ağrısından dolayı fizik tedavi doktorlarına gitmekteyiz.

   Doktorlarımız gerekli muayene ve tetkikleri yaptıktan sonra ilaçlardan hariç bizlere ilave olarak egzersiz hareketleri yapmak için, broşürler verebilmektedir. 

   Bu broşürlere bakınca dikkatinizi ilk çeken nedir acaba? 

   Buradaki hareketlerin belli kısmı namaz kılarken yapılan hareketlerin benzeridir, örnekler verelim...

Namaz
Namaz Fizik Tedavi

   ÖRNEKLER

   Tekbir alırken ve tespih çekerken, el hareketleri

   Rükua eğilirken ve kalkarken, sırt ve bel hareketleri

   Secdeye giderken, diz hareketleri

   Selam verirken, boyun hareketleri

   Şimdi daha iyi gördünüz değil mi, namaz kılarken vücudumuzun nasıl egzersizler yaptığını. Yani vücudumuzdaki eklemler hareket ediyor. Eğer hareketsiz kalırsa ileride sağlık sorunları çıkıyor. 

   Günümüzde çoğu insan maalesef hareketsiz kalıyor, en yakın markete bile araba ile gidiyor. Sonra hareketsiz kalan vücut zayıf düşüp, hasta olmaktadır.

   Günde 5 vakit namaz kılan insan hem ibadetini yapmış oluyor, hem de hareketlerle günlük sporunu yaparak vücudu sağlıklı kalmaktadır...

   NAMAZ KILMANIN EGZERSİZE ve VÜCUDA FAYDALARI

- Sırt ağrılarını azaltır

- Bel ağrılarını azaltır

- Boyun ağrılarını azaltır

- Eklemlerin esnekliğini artırır

- Diz ağrılarını azaltır

- El ağrılarını azaltır

- Stresti azaltır

- Felç olma ihtimalini azaltır 

  Namaz kılmanın faydalarını anlatmışken, abdest almanın vücuda faydalarını da yazalım...

  ABDEST ALMANIN VÜCUDA FAYDALARI

- Solunum sistemine faydalıdır

- Kan dolaşımını düzenler

- Damar sertliklerini azaltır

- Sindirim sitemine faydalıdır

- Dolaşım sistemine faydalıdır

- Derimizin daha iyi hava almasını sağlar

- Sinirleri azaltır

- Yüzümüzü mikroplardan korur 

- Baş ağrısını hafifletir

- Tansiyonu düşürür 

- Ağız ve diş temizliğine faydalıdır

  Görüldüğü üzere namaz kılmak hem manevi hayatımıza, hem de sağlığımıza çok faydalıdır. Hayat boyu her yönden mutlu olmanız dileklerimizle hepinize Saygı ve Selamlarımızı sunarız...
   Kaynaklar ve etiketler; wwwdiyanetgovtr, wwwtrcooltextcom, haberler, namaz fizik tedavi, namaz kılmanın fiziksel faydaları, namaz kılmanın faydaları, namaz ve fizik tedavi egzersizleri, namaz ve sağlık, namazın sağlığa faydaları nelerdir, abdest ve namazın sağlığa faydaları nelerdir, abdestin vücuda faydaları, namaz şifadır, namazın fizik tedaviye faydaları, namazın fiziksel faydaları

9 Mart 2021 Salı

Miraç Kandili, Namaz ve Mescid-i Aksâ

   Arapça'da yukarı çıkmak, yükselmek anlamına gelen Miraç kelimesinin anlamı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (sav) yaşadığı en büyük mucizelerden biri olan İsra ve Miraç ile daha değerli olmuştur. Şimdi bu Mübarek Gece hakkında biraz detaylı bilgiler anlatalım.

   Mübarek 3 aylardan biri olan Recep Ayının 27. gecesine Miraç Gecesi denir. Hicretten 540 gün önce bu gece Peygamber Efendimiz (sav) uyurken Cebrail (as) gelip onu, Mekke'deki Mescid-i Harâm'dan alıp Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'ya Burak adındaki binek ile götürmüştür. Buna İsra Olayı denir.

Miraç Gecesi
Miraç Kandili
   Bu arada bazı ek bilgiler verelim, Mescid-i Aksa içinde 4 mescidi bulunduran (Kubbetü's Sahra, Kıble Mescidi (Aksa Camii), Burak Mescidi, Mervan Mescidi) Beyt-i Makdis (Beyt'ül Makdis) denilen alanın adıdır. Mescid-i Aksa Kudüs'te olup, 145 dönüm ve etrafı çevrili alandır.

Kıble Mescid
Kıble Mescidi
Selahaddin Eyyubi
Kubbetu's Sahra
3 mescid
Mescid-i Aksa
   Mescid-i Haram; Kâbe ve çevresini içinde bulunduran Cami-i Şerif'tir. Yeryüzünde inşa edilen ilk mescittir.  
Kâbe Çevresi
Mescid-i Haram
   Mescid-i Nebevi; Peygamber Efendimiz'in Medine'ye hicretinden sonra ashabıyla birlikte inşa ettiği Mescid'dir. Peygamber Efendimiz'in kabri ile Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer'in kabirleri de buradadır.

Hz. Ebubekir Hz. Ömer
Mescid-i Nebevi
  Yeryüzü'nde 3 tane Mübarek Mescid vardır. Bunlar şunlardır ;

- Mescid-i Haram ( Mescid-i Şerif, Harem-i Şerif )
- Mescid-i Aksa
- Mescid-i Nebevi

   Harem-i Şerif; İçinde Kâbe, Makam-ı İbrahim ve Zemzem bulunan yerdir. Makam-ı İbrahim Kâbe'nin yanında bulunan, kubbeli bir yapıdır.

   Mescid-i Kıbleteyn ; Hicretten sonra Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya doğru namazlarını kılıyorlardı. Recep Ayı'nın ortalarında mescitte namaz kıldırırken bir vahiy geldi ''...Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir ! Siz de nerede olursanız olun (namazda), yüzlerinizi o tarafa çevirin! ...'' Bu vahiy geldiğinde namazın ikinci rekatının sonuna gelen Peygamber Efendimiz, derhal yönünü Kâbe'ye çevirdi, Cemaatte saflarıyla beraber Kâbe'ye döndü. Böylece namaz tamamlanmış olup, bu durumun olduğu mescide, iki kıbleli Mescid anlamına gelen, Mescidü'l Kıbleteyn denilmiştir. Bu mescidin yerinde şimdi büyük bir Cami yapılmıştır.

   Haremeyn: İki mukaddes şehire birlikte denir (Mekke ve Medine)

   Hâdimü'l Haremeyn: Mekke ve Medine'nin hizmetkarı demektir. İslam hükümdarları tarafından kullanılan kraliyet ünvanıdır. Zamanında Eyyûbi sultanları, Memlûk Sultanları, Osmanlı Padişahları kullanmış olup günümüzde ise Suudi Kralları kullanmaktadır.

İki kıbleli Mescid
Mescid-i Kıbleteyn
   Önemli bilgileri yazdıktan sonra yazımıza kaldığımız yerden devam edelim. İsra olayından sonra Miraç'ın ikinci aşaması başlamıştır. Bu aşamayla ilgili Allah'u Teala İsra Suresi'nin 1.ayetin de şöyle buyurmuştur: ''Ayetlerimizden bir kısmını ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan alıp, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya seyahat ettiren Allah, her türlü noksandan münezzehtir. Şüphesiz O herşeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla görendir''.

   Bu aşama da Hz. Muhammed (sav), Mescid-i Aksa'da bulunan Kubbetu's Sahra'daki Muallak Taşının üzerinden başlayarak, semânın bütün tabakalarını geçip Miraç'a yükselmiştir. Semanın bütün tabakalarına uğrayan Peygamber Efendimiz, sırasıyla yedi sema tabakaları da bulunan Hz. Adem, Hz. Yahya, Hz. İsa, Hz. Yusuf, Hz. İdris, Hz. Harun, Hz. Musa ve Hz. İbrahim gibi Peygamberlerle görüştü. 

   Bundan sonra Hz. Cebrail ile birlikte Sidretü'l Münteha'ya geldiler. Bundan sonrasına Hz. Cebrail'in gitmesi mümkün değildi. Peygamber Efendimiz bundan sonra Refref adında bir vasıta ile zaman ve mekândan münezzeh olan Cenab-ı Hakk'ın cemaliyle müşerref oldu. Böylece İsra ve Miraç Mucizesi gerçekleşmiş oldu. Miraç Mucizesi'nde Allah C.C. Müslümanlara 5 vakit namazı farz kıldı.

Miraç Kandili
Miraç Gecesi

   Farz olan Namazla ilgili bazı önemli konu başlıklarını da yazarsak, bilgilerimizi daha pekiştirmiş oluruz.

5 Vakit Namaz, günlük toplam 40 rekattır

Sabah Namazı: 2 rekat sünnet + 2 rekat farz olmak üzere, toplam 4 rekat
Öğlen Namazı: 4 rekat ilk sünnet + 4 rekat farz + 2 rekat son sünnet olmak üzere, toplam 10 rekattır
İkindi Namazı: 4 rekat sünnet + 4 rekat farz olmak üzere, toplam 8 rekattır
Akşam Namazı: 3 rekat farz + 2 rekat sünnet olmak üzere, toplam 5 rekattır
Yatsı Namazı: 4 rekat ilk sünnet + 4 rekat farz + 2 rekat son sünnet + 3 rekat vitir olmak üzere, toplam 13 rekattır.

Seferilik nasıl başlar, seferilikte namazlar nasıl kılınır:

   Bir kişi sürekli yaşadığı vatanından ayrılıp, ziyaret ve bunun gibi amaçlarla 90 km ve daha uzak bir yerlere giderse, seferilik hükümlerine tâbi olur. Hanefilere göre 15 günden az kalmaya niyet ettiği zaman seferi olur. Seferi zamanlarında 4 rekatlık farz namazları yarı olarak 2 kılınır. Sabah namazı ve akşam namazları, aynı rekat sayıları ile kılınır. 

   Eğer kişi seferi ve mukim bir imama uyarsa, namazını tam olarak kılar

Hangi nedenlerle Sehiv Secdesi yapılır?

   Sehiv secdesi namazda yanılma, dalgınlık ve unutma gibi durumlar yüzünden yapılan secdedir. Namazda, unutarak bir rüknun geciktirilmesi, tekrarlanması veya öne alınması, bir vacibin terk edilmesi, değiştirilmesi veya geciktirilmesi halinde; noksanlığın giderilmesi için namazın sonunda sehiv secdesi yapılır ve vaciptir. 

Sehiv Secdesi Nasıl Yapılır?

   Namazın son oturuşunda tahiyyat okunarak sağ tarafa selam verilir ve hiç ara vermeksizin tekbir getirilerek secdeye varılır. Burada 3 kere Sübhâne rabbiye'l â'lâ söylenir. Sonra tekbir getirilerek oturulur, tekrar Allahü ekber denilerek ikinci defa secdeye varılır ve 3 kere  Sübhâne rabbiye'l â'lâ ve Allahü ekber denilerek oturulur. Bu oturuşta, Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme bârik ve Rabbena atina... zikir ve duaları okunarak önce sağa, sonra sola selam verilir. 

Hâcet Namazı Nedir ve Nasıl Kılınır?

   Müslüman ihtiyacı olan şeyleri kazanmak için Allah'ın  kendisine öğrettiği sebepleri ve kanunları elinden geldiği kadar yerine getirip, çalışmalı ve sonucunu da Allah'tan beklemelidir. Ahiret ve Dünyaya ait bir dileğin gerçekleşmesi dileği ile Allah rızası için namaz kılması da uygundur, kılınacak bu namaza ''Hacet Namazı'' denir. Bu konuda Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: 

   ''Kişi, ihtiyacı olan bir şeyi Allah'tan veya bir insandan isteyeceği zaman önce güzel abdest alsın, sonra 2 rekat namaz kılsın. Sonra Allah-u Teala'ya sena ve Resûlullah'a salavat getirip şöyle desin: 

Hacet Duası
Hacet Duası

Hâcet namazı 4 veya 2 rekat olarak kılınabilir. 12 rekat şeklinde kılınabileceğine dair, rivayetlerde vardır. 

4 rekatlık namazda şu ayetler okunur
1. Rekat : Sübhaneke + Fatiha + 3 Ayetel Kürsi
2. Rekat : Fatiha + İhlas + Felak + Nas
2. Rekat oturuşta: Ettehiyyatü 
3. Rekat : Sübhaneke + Fatiha + İhlas + Felak + Nas
4. Rekat : Fatiha + İhlas+ Felak + Nas
4. Rekat oturuşta : Ettehiyyatü + Salli + Barik + Rabbena duaları okunup, selam verilir.

Duanın Anlamı:
   Hilim ve kerem sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Ulu arşın Rabbi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım ! Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini kazandıracak sebepleri, her çeşit iyiliği elde etmeyi ve her türlü günahtan kurtulmayı senden niyaz ediyorum. Affetmediğin hiçbir günahımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Rızana uygun olan her türlü dileğimi kabul buyur ! 

Hacet duasını okuduktan sonra Allah'tan ihtiyacın giderilmesi için, istekte bulunur.

Not: Boy abdesti alınarak kılınırsa daha iyi olabilir. Genelde yatsı namazından sonra, geceleyin kılınır. Perşembe ve kandil geceleri gibi duaların makbul olduğu tüm gecelerde kılarsak, daha iyi olabilir.

Namazda ve Namaz Dışında Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır?

   Bu arada Kur'an-ı Kerim okunurken secde âyetlerini okuyan veya dinleyen kimsenin tilavet secdesi yapması vaciptir ve toplam 14 tanedir. Secde âyeti okuyan kişi namazda değilse, ister âyeti okur okumaz, isterse de daha sonra kalkıp secdeyi yapar. Namaz kılan kişi namazda secde ayeti okursa, secde âyetinden sonra 3 ayetten fazla okumayıp, rükuya eğilecekse, tilavet secdesine niyet ederek rükûya gider. Yapmış olduğu bu rüku aynı zamanda tilavet secdesi yerine de geçer. Şayet 3 ayetten daha fazla okuyacaksa, tilavet secdesine niyet ederek doğrudan secdeye gider ve 1 defa secde yaptıktan sonra ayağa kalkıp kaldığı yerden kıraate devam eder. 

   Tilavet secdesini yapacak kişi, ellerini kaldırmadan doğrudan doğruya 'Allahu ekber' diyerek 1 defa secdeye gidip 3 defa 'Sübhane Rabbiye'l âlâ dedikten sonra yine Allahu ekber diyerek secdeden kalkar. Böylece tilavet secdesini tamamlamış olur.

   Ayrıca tilavet secdesi gerektirecek ayetleri dinleyen kişi hemen secde yapamaz ise, 'Semi'nâ ve eta'nâ gufrâneke Rabbena ve ileyke'l masîr' demesi müstehaptır. Yani o anda yapamadığı secdeyi, daha sonra yapar. 

Şükür Secdesi Nedir, Nasıl Yapılır

   Bir nimete kavuşan yada bir sıkıntıdan kurtulan müslümanın, şükrünü yerine getirmek amacıyla Allah rızası için yaptığı secdeye, ''şükür secdesi'' denir.

   Yapılışı; Kıbleye dönerek tekbir alıp, secdeye varılır. Secdede iken tesbihatta bulunduktan sonra Allah'a hamd ve şükür edilip, yine tekbir alarak ayağa kalkılır. Böylece şükür secdesi tamamlanmış olunur.

Tahiyyetü'l Mescid Namazı

   Bir mescide veya camiye sadece ziyaret için, öğretmek veya öğrenmek gibi bir amaçla giren kimse, orada nafile olarak 2 rekât namaz kılar. Eğer mescide günde bu amaçla bir kaç defa girilse, bir kere namaz kılması yeterlidir. Böylece Allah'a ibadet edilen bir yere gereken saygı, yapılmış olur. Kılınması sünnettir. Bir Hadis-i Şerif'te şöyle buyurulmuştur.

- Sizden biriniz mescide girdiğinde oturmadan 2 rekat namaz kılsın.

   Müezzin kâmet getirirken veya cemaatle namaza başlandığında mescide giren kişinin tahiyyetü'l mescid namazı kılmasının mekruh olduğu konusunda, fakihler görüş birliği içindedir.

   Bu namaz camiye girip oturmadan kılınmalıdır, faziletli olanı budur. Eğer mescide girip meşguliyetinden veya vaktin kerahati gibi bir nedenden dolayı bu namazı kılamazsa, şunu demesi iyi olur.

- ''Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü va'llâhü ekber''. Ayrıca bazı alimler ''ve lâ havle ve lâ kudrete illâ bi'llâhi'l-aliyyi'l -azîm'' cümlesini de ilave etmiştir.

   Bir mescide, herhangi bir namazı kılmak için veya farzı kılmak ve imama uymak niyeti ile girmekte, Tahiyyetü'l Mescid yerine geçer.

   Bu namaz kılınırken niyet edilir ve sabah namazının sünneti gibi 2 rekat olarak kılınır.

Şükür Namazı

   Bir nimete kavuşan veya bir musibetten kurtulan Müslümanın kıldığı namazdır. Allah'a olan şükrümüzü yerine getirmiş oluruz. Niyet edilerek, 2 rekat olarak sabah namazının sünneti gibi kılınır. Namazın ilk rekatında Kâfirun, ikinci rekatta ise İhlâs suresi okunursa daha iyi olabilir.

Tesbih Namazı

   Peygamber Efendimiz amcası Abbas'a bu namazı tavsiye edip, öğretmiştir. Bir Hadis-i Şerif'te ise şöyle buyurmuştur. ''Bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının yeterli olacağını belirtmiştir'' 

   Tesbih namazı 4 rekât olup, şöyle kılınır: Önce niyet edilir, Allah rızası için tesbih namazı kılmaya, sonra namaza başlanır. Sübhâneke okunduktan sonra, 15 defa ''Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber'' denir. Sonra eûzü besmele çekip, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 defa daha ''Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber'' söylenir. 
   
   Bu tesbih, rükûya varınca 10 defa, rükûdan doğrulunca 10 defa, birinci secdede 10 defa, secdeden kalkınca 10 defa, ikinci secdede 10 defa söylenir. Böylece her rekatta toplam 75 defa tesbih yapılmış olur. 
   
   İkinci rekata kalkınca 15 defa tesbih okunup, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlarda aynı şekilde kılınıp, böylece 4 rekat tamamlanmış olur. Toplamda da 300 tesbih çekilmiş olur. Bu namaz kerâhet vakitlerinde kılınmaz.

Cenaze Namazı Hakkında

   Bir müminin vefatını duyan erkeklere, erkekler yoksa bayanlara cenaze namazı kılmak farz-ı kifâyedir. Cenaze namazı rükû ve secdesi olmayan, ayakta kılınan bir namazdır. İftitah tekbiri ile beraber toplam 4 tekbir bulunmakta olup, selam vermek vâciptir. Kerahat vakitlerinde cenaze namazı kılınmaz, namazı kılmak için abdest alınması gerekir.

   Cemaat cenazeye karşı ve kıbleye yönelik olarak saf tutar. Cenazenin başı imamın sağına, ayağı ise soluna gelecek şekilde musalla taşına konmalıdır. Cenaze çok yükseğe veya alçağa konmamalıdır, imamın göğüs hizasına gelecek şekilde konmalıdır. 

   Namazda taharet, kıbleye yönelmek, setr-i avret ve niyet gibi şartlara uyulur. Namazı kılınacak olan kişinin müslüman olması, yıkanıp kefenlenmiş olması ve cemaatin önünde olması gerekir. Ayrıca Hânefi ve Mâlikilere göre bedeninin tamamı, yarıdan fazlası veya başı ile birlikte en az bedeninin yarısı bulunmalıdır. 

   Canlı olarak doğup sonradan ölen çocuk, yıkanır ve namazı kılınır

Cenaze Namazı Nasıl Kılınır?

- Niyet ederken ölen kişinin erkek, kadın, erkek çocuğu veya kız çocuğu olduğu belli edilir. Örnek olarak erkekse şöyle niyet edilir: ''Allah için namaza, meyyit için duâya, er kişi niyetine, uydum hâzır olan imama''
- İmam ve cemaat tekbir alıp ellerini bağlayarak içinden, sübhaneke duasını okur. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken, sübhaneke okurken ''ve celle senaüke'' söylenecektir.
- Sonra imam ellerini kaldırmadan tekbir alıp, içinden ''Salli ve Barik'' dualarını okur. Cemaatte aynısını yapar.
- Daha sonra imam yine ellerini kaldırmadan tekbir alıp içinden cenaze duasını okur. Cemaatten bilenler cenaze duasını, bilmeyenler Kunut dualarını, bilmeyenler Rabbena Âtina duasını, onu da bilmiyorsa besmele olmadan dua niyeti ile Fatiha sûresini okur.
- En sonunda yine ellerini kaldırmadan tekbir alınıp bir şey okumadan, önce sağa sonra sola selam verilip namaz bitirilir
Not: İmam tekbirleri sesli olarak alır Allahu Ekber diyerek, okunacakları sessiz okur. Cemaat ise hem sessiz tekbir alır, hem de okunacakları sessiz okur.

MİRAÇ GECESİNDE NELER YAPMALIYIZ

  Bu Mübarek Gece'ye özel bir ibadet yoktur, ama şunlar yapılırsa iyi olabilir ;
- Gündüz oruç tutmak
- Gecesi Kaza ve Nafile Namaz'lar kılmak
- Kuran'ı Kerim okumak
- Tevbe istiğfarlar yapmak
- Peygamber Efendimize Salât ve Selâm göndermek
- Sadaka vermek
- Bol dua etmek

   Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav) için Mucizenin  olduğu gece olan, Mübarek Mirac Gecesi'nin fazileti hepinizin üzerine olması dileklerimizle...
   Kaynaklar ve etiketler; wwwdiyanetgovtr, resimler, wwwhuzursayfasicom, wwwislamveihsancom, wwwgooglecom, Gazze, MİRAÇ, Miraç Kandili ne zaman, Miraç gecesi ne zaman, Tahiyyetül Mescid namazı nedir, Miraç Kandili hangi gün, Miraç Gecesi hangi gün, Miraç gecesi ne oldu, Miraç Gecesi nedir, Miraç Kandili nedir, Miraç Kandili ne oldu, Mescidi Aksa, Miraç Kandili Mescidi Aksa 

Öne Çıkan Yayın

İran ve İsrail Ne Yapıyor