20 Mart 2022 Pazar

Meslek Odaları ile ilgili Durumlar

   Yıllardır konuşulan bir konu üzerine yazacağız bugün ''Meslek odaları'' kanunu. Peki niçin konuşuluyor yıllardır derseniz, odaların yılın bazı dönemlerinde yaptıkları açıklamalardan (bildirgeler) dolayıdır cevabını yazarız. 

   Biz burada örnek bir odayı yazacağız, çünkü yaşanan bazı problemler olmuştu 2013-2014-2015'te. Daha sonra o zamanki Bimer'e, daha sonra ise Cimer'e gerekli yazılar yazıldı. En son 2019 yılında lazım olan bilgi ve detaylar gerekli mercilere iletilmiş olup kanun çalışmaları yapılıyordu, bunu C. Başkanı'mızda açıklamıştı o zamanlarda. Sonra araya birden pandemi girdi, kaldı öylece. Sadece Avukatların baroları ile ilgili düzenleme çıktı 2020 yılında, diğer odalar kaldı. Pandeminin yoğunluğu bitti gibi, dolayısı ile kanun çalışmaları her an gündeme tekrar gelebilir.

   Bu problemin o zaman olduğu oda TMMOB'ye bağlı bir odaydı. Şimdi TMMOB'ya  (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) kayıt yaptırmak mecburi midir, bununla ilgili durumu onların açıklamarıyla önce bir yazalım.

Meslek Odaları
Meslek Odaları

- 1983 yılında çıkan iki tane KHK ile TMMOB Kanununun 33.maddesi; ''Türkiye'de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için İhtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler....''

   Bu açıklamaya göre mecburiyet var ve istifa etmeye kalksanız bile edemiyorsunuz. İstifa şartlarında şu yazıyor:

- Yönetim kurulu toplantısında alınan......sayılı karar gereği mesleğinizi icra etmediğiniz ve......mühendisi ünvanı ile imza yetkisi kullanmayacağınıza dair aşağıda belirtilen taahhütnamenin noter onaylı......

   Kısaca odaya üye olmalısınız deniyor ve ayrılmak istediğiniz zaman, odaya noterden mühendis ünvanını kullanmayacağınıza dair taahhüt vermelisiniz deniyor. Peki o zaman bizler soralım;

  SORULARIMIZ;

- 4 yıl Üniversite'yi Mühendisler boşuna mı okuyor ?
- Üniversiteyi bitirmek önemli değil, önemli olan odaya mı üye olmak ?
- Biz niye bir odaya noterden mühendislik daha yapmayacağımıza dair, bir taahhütname verelim?
- Eğer böyleyse hiç kimse mühendislik okumasın, direkt odalara kayıt yaptırsın. İstenen bu mudur?
- Bu odaların açıkladığı bildirileri tasvip etmeyip, ayrılmak isteyenlerin istifasını kabul etmeyip, zorunlu aidatı ödemeyen üyelere, haciz işlemi için tebligatlar gönderdiniz mi?
- Bu tebligat gönderdiklerinizden bugüne kadar kaç üyeye haciz işlemi yaptınız?
- Mezun olan tüm mühendis ve mimarlar, odanıza üye mi?
- Herkes üye değilse, size üye olanlara mecburiyet var deyip, ayrılmak isteyip ayrılamayan ve aidat ödemeyenlere niçin haciz tebligatı gönderiyorsunuz? 

   Bazı durumları anlatıp, sorularımızı yazdık. Peki şimdi bu odalar önceden nasıl açıklamalar yapmıştı, bizler bazılarını yazalım. Sizlerde okuyunca konuyu daha iyi anlamış olursunuz.

  ODALARIN ORTAK AÇIKLAMALARINDAN BAZILARI YILLAR 2013-2018;

- Gücünüz halkı sindirmeye yetmeyecek, devlet terörünü durdurun, zorbalığa son verin
- Tmmob, Taksim Meydanı'nın bir parçası olan Gezi Parkı'nın yağmalanmasına karşı gelişen direnişi büyütecektir.
- Bu haklı itiraza karşı ülkenin her noktasında ağır yaralanmalar ve ölümlere sebep olan polis terörüne bir an önce son verilmelidir, sorumlular istifa etmelidir. Gözaltına alınanlar ivedilikle serbest bırakılmalıdır.
- Tmmob kadroları, sokakları ve meydanları özgürleştiren bu ülkenin onurlu insanları ile omuz omuza, yan yanadır.
- Bugün ülkemizin dört bir uyanında baskı ve zor kol geziyor. İktidarın baskı aygıtları nefes almak için ayağa kalkan halkın üzerine ölüm yağdırıyor.
- Tayyip Erdoğan ise kendi halkını gaz bombalarına boğmuş, sokak ortasında işkence yaptırmış, yurttaşlarını sakat bırakmış ve ölümüne neden olmuş bir hükümetin başıdır.
- Polisin uyguladığı vahşet ve zorbalık, kent meydanlarına, revir hizmeti sunan meslek odalarımıza, kahvelere, iş yerlerine, evlerin içine dek uzanmış durumda. 
- AKP'nin son dönemde 4+4+4 formülü ile eğitim sistemini bir gecede gericileştirme girişimleri.....
- Anayasa tümüyle askıya alındı. Parlamento işlevsizleştirildi....
- Toplumumuzu içten içe çürüten bu karanlık tablonun sorumlusu, yıllardır ülkemizi dinci, gerici ve piyasacı bir anlayışla yönetenlerdir.
- 16 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirilen şaibeli referandum sonucunda ülkemizde parlamenter sistem kaldırılmış....
- Milli Güvenlik Kurulu kaldırılmalı, bugüne kadar yapılan toplantı tutanakları ve gizli yönetmelikleri açıklanmalıdır.
- Türk Ceza Kanunu yeniden düzenlenmeli, başta Terörle mücadele yasası olmak üzere düşünce ve örgütlenme özgürlüğünü sınırlayan bütün yasa, yönetmelik ve uygulamalar kaldırılmalıdır.
- İmam Hatip Liseleri kapatılmalıdır.
- Din dersi kaldırılmalı.......müfredattaki ırkçı, cinsiyetçi, militarist, dinci yaklaşımlar ayıklanmalıdır.......Başta eğitim sistemi olmak üzere toplumu gericileştiren tüm uygulamalara son verilmelidir.

   Bu açıklamaların benzeri olan başka açıklamalarda vardır. Bizler sadece birazını yazdık. Şimdi bu açıklamalara bakınca bunlar meslek odası mı, yoksa siyasetçimi diyebilirsiniz? Yada bu kadar açıklama yapıyorlarsa, siyasete girsinler, değil mi? Buradaki açıklamaları üyelerin belli kısmı, kabul etmemektedir. Ama odaya mecburiyet üye olma var deniliyor 1983 yılındaki KHK maddelerine dayanılarak. O zaman çözüm neler olabilir, onları yazalım.

  MESLEK ODALARI ile İLGİLİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ;

- Bu odalarda aidat kesinlikle olmamalı, olacaksa da devlet bir bakanlıkta birim kurup, orası toplamalı
- Üye olma zorunluluğu kaldırılmalı
- Günümüzde artık her şey nerdeyse e-devlet üzerinden yapılıyor. Burada bunun kontrol ve yönetimini sağlayan bir sistem, e-devlete entegre edilebilir.
- Bu odalara üye olanlar hayatında belki 1 veya 2 kez odaya uğramıştır. Dolayısı ile üyelik niçin olsun, kaldırılsın.
- Oda olacaksa çeşit çeşit ve gönüllülük esasına göre olmalı. Ayrıca bilime fayda yapacak şekilde projeler geliştirmeliler.

   Hem üyelerden para toplansın, hem de üyelerin tasvip etmediği konularda devlete karşı açıklamalar yapılsın, bu kabul edilemez. Devletin güvenliği içinde sorun olur.

   Konu ile ilgili kısa açıklamalarımız ve önerilerimiz bu şekildedir. Bu konunun çıkacak bir kanunla ülke gündeminden düşürülmesi gerekir. Çünkü ülke olarak dünyada yapacak çok işlerimiz var. Bu tarz konularla meşgul olma, zaman kaybıdır. Çalışmak lazım, böylece büyüyen ülkemiz mazlum coğrafyalara daha çok kol kanat gerer. Bu şekilde ülke olarak çok dua alırız. Unutmayalım dua, en büyük manevi güçtür.

   Bir yazımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Başka bir yazımızda daha görüşmek üzere, herkese Saygılar sunarız...   Kaynaklar ve etiketler; Tmmob Birlik Haberleri Bülteni Mayıs 2013, Tmmob Seçim Bildirgesi 2018, trcooltextcom, meslek odaları kanunu ne oldu, meslek odası kanunu ne oldu, meslek odası açıklama, meslek odaları kanunu için öneri,meslek odası kanunu için öneri, ANALİZLER

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

Değerli acil tıbbi müdahaleler Koma nedir Bayılma nedir