31 Ocak 2024 Çarşamba

Dini Bilgiler 2

  Dini bilgilerle ilgili konularımıza yeni bir yazı ile, dini bilgiler 2, devam ediyoruz. Dini bilgiler 1 yazımızı tekrar okumak isteyenler bu linkimize bakabilir. Bu yazılarımızda insanların en çok merak ettiği konuları bir arada yazmaya çalışıyoruz. Daha fazla detay öğrenmek isteyenler, İlmihal kitaplarına bakabilir.

Dini Bilgiler
Dini Bilgiler 

  Şimdi gelelim konularımızı yazmaya. Yazmak bizden, okumak ve tanıdıklarınızla paylaşmak sizlerden olsun...

  RABBİ YESSİR VELÂ TUASSİR RABBİ TEMMİM Bİ'L-HAYR


  Rabbim! İşlerimi kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim işlerimi hayırla sonuçlandır. Amin

  İLK ve SON PEYGAMBER KİMDİR?

  İlk Peygamber: Hz. Adem (a.s.)
  Son Peygamber: Hz. Muhammed (s.a.s.)

 KUR'AN-I KERİM'DE İSMİ GEÇEN PEYGAMBERLER

  - Âdem
  - İdris
  - Nûh
  - Hûd
  - Sâlih
  - İbrâhîm
  - Lût
  - İsmâîl
  - İshâk
  - Yâkûb
  - Yûsuf
  - Eyyûp
  - Şûayb
  - Mûsâ
  - Hârûn
  - Dâvûd
  - Süleyman
  - Yûnus
  - İlyas
  - Elyesa
  - Zülkifl
  - Zekeriyya
  - Yahyâ
  - Îsâ
  - Üzeyr
  - Lokman
  - Zülkarneyn
  - Hazreti Muhammed (s.a.s.)

  Not: Bizler burada duaları ve isimleri Türkçe olarak yazdık. Eğer Arapça öğrenip, okursanız daha iyi olur. Çünkü Arapçadaki bazı telaffuzlar, Türkçede tam olarak yazılamıyor.

  TAKVİM ÇEŞİTLERİ

  1) Hicri Takvim; Ay esaslı olup, 1 yıl 354 gündür
  2) Miladi Takvim; Güneş esaslı olup, 1 yıl 365 gündür

   Dolayısı ile iki takvim arasında 33 senede 1 yıl fark oluşmaktadır. Bazen anlatımlarda farklı yılları görebilirsiniz, bunun nedeni takvim çeşidinden dolayıdır.

  PEYGAMBER EFENDİMİZ HANGİ TARİHTE DOĞMUŞTUR?

  Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) miladi takvime göre 571 yılında (Rebî'ul Evvel ayının 12'sinde) doğmuştur.

  PEYGAMBER EFENDİMİZ KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

  Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) hicri takvime göre 63, miladi takvime göre 61 yaşındayken 632 yılında vefat etmiştir.

  KUR'AN-I KERİM NE ZAMAN İNMEYE BAŞLADI?

   Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimize (s.a.s) 40 yaşında iken 610 yılında, Mekke'de bulunan Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda, Ramazan'ın 27. gecesi inmeye başlamıştır.

  KUR'AN-I KERİM NE KADAR SÜREDE İNMİŞTİR?

  Ay takvimine göre 23 senede, güneş takvimine göre 22 yıl 2 ay 22 günde indirilmesi tamamlanmıştır

 KUR'AN-I KERİMDE KAÇ SURE VARDIR?

 Kur'an-ı Kerim 114 sureden oluşmaktadır
 
 KUR'AN-I KERİM'DE KAÇ AYET VARDIR?

 Kur'an-ı Kerim'de 6666 ayet vardır

  KUR'AN-I KERİM KAÇ CÜZDÜR?

  Kur'an-ı Kerim toplam 30 cüzdür

  KUR'AN-I KERİM'İN TOPLANMASI ve ÇOĞALTILMASI

  Hz. Peygamber'in vefatından 6 ay sonraki Yemâme Savaşında bir çok hafızın şehit edilmesinden sonra Hz. Ömer'in teşviki ile Halife Hz. Ebubekir (R.A), Kur'an-ı mushaf haline getirme kararı aldı ve mushaf haline getirildi. Daha sonra bu mushaf Hz. Osman (R.A.) zamanında çoğaltılmıştır.

  MEZHEP NEDİR?

  Kelime anlamı olarak gidilen yol, benimsenen görüş anlamına gelen mezhebin dini anlamı ise; müctehid bir âlimin fikir ve görüşlerini benimseyen insanların oluşturduğu dini ekollere denilmektedir.

  MEZHEP ÇEŞİTLERİ NEDİR?

1) Ameli mezhepler (Fıkhî)
2) İtikâdi mezhepler (Kelâmi)

  AMELİ MEZHEPLER ve İMAMLARI

  En yaygın olanları 4 tanedir

1) Hanefi Mezhebi; İmam-ı Azam Ebu Hanife
2) Mâliki Mezhebi; İmam Mâlik
3) Şâfii Mezhebi; İmam-ı Şâfi
4) Hanbeli Mezhebi; İmam Ahmed bin Hanbel

  Ameldeki mezhebimiz Hanefi'dir (Türkiye'nin büyük çoğunluğu). Ülkemizde belli oranda Şafiiler de vardır.

  İTİKADİ MEZHEP ve İMAMLARI

  İtikattaki mezhebimiz Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat olup imamları ise şöyledir;

- Hanefilerin imamı, Ebu Mansur Muhammed el-Maturidi
- Şafiilerin imamı, Ebü'l Hasan el-Eş'ari

  NAMAZDA SÛRELERİN TÜRKÇESİ OKUNABİLİR Mİ?

  Namazlarda surelerin Türkçe tercümesinin okunması, caiz değildir

  BULUNAN EŞYA İLE HÜKÜMLER NELERDİR?

  Bir kimse bir yerde bir miktar para veya eşya bulursa onu sahibine vermek üzere yerden alabilir. Ancak kendine mal edinmek üzere alması, başkasının malını gasp etmek gibidir. 
Bulunduğu yerde bırakıldığı takdirde telef olmasından korkulan şeyleri sahibine vermek üzere almak vacip; telef olmayacak bir şeyleri almak ise mübahtır. 

  Bir kimse bulduğu bir şeyi alırken, onu sahibine teslim etmek üzere aldığına çevresindekileri şahit tutar. Bulunan eşyanın sahibi çıkar ve onun kendisine ait olduğunu ispat ederse eşyayı ona teslim eder. 

  Bulunan eşya, onu sahibine vermek üzere alanın yanında emanet durumundadır. Bir kusuru olmaksızın bu mal kaybolsa veya telef olsa, sahibi çıktığında bedelini ona ödemekle yükümlü olmaz. 

  Bulduğu eşyayı elinde bulunduran kimse bunu, malın değerine göre uygun görülen bir süre ilan eder ve beklemeye başlar. Eğer sahibi çıkmazsa o malı yoksul kimselere sahibi adına tasadduk eder; kendisi muhtaçsa ondan istifade edebilir. Ancak daha sonra sahibi çıkarsa, bedelini öder. 

   Dini Bilgiler adlı yazılarımızın ikinciside bitti şuan, bundan sonra üçüncüsü belki dördüncüsü de olacaktır İnşaAllah. İlerleyen yazılarımızda görüşmek üzere hepinize Saygı ve Selamlarımızı sunarız.Kaynaklar; wwwdiyanetgovtr, wwwtrcooltextcom (resim), wwwgooglecom, ilmihal, İLMİHAL, Kuran, HİCRİ TAKVİM, MİLADİ TAKVİM, Kurandaki Peygamber isimleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Öne Çıkan Yayın

TEI ve Motor